Tibetští mniši čtou při špatném světle, a přesto dobře vidí. Proč my ne?

Krátkozrakost se dnes rozmáhá jako epidemie. Přesný důvod není známý, ale ledacos naznačují data: nárůst případů myopie je raketový u lidí vyrůstajících ve městech, zatímco na venkově a v odlehlých oblastech jsou na tom nesrovnatelně lépe.
< www.vitalia.cz/clanky/tibetsti-mnisi-ctou-pri-spatnem-svetle-a-presto-dobre-vidi-proc-my-ne/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *